Trenger du takst eller verdivurdering?

Hva kan du bruke taksten til?

  • Tegne forsikring
  • Sikre deg et korrekt erstatningsoppgjør ved skade/innbrudd
  • Arveoppgjør

Verdien av enkeltgjenstander er forskjellig alt etter i hvilken sammenheng omsetningen skal foregå. Momsen utgjør f.eks over 20% av ny pris. Dette skal ikke innkreves ved privat omsetning av brukte gullsmedvarer.

Hvilke former for takst finnes det?

Forsikringstakst
Skal gjenspeile prisen på tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende lik gjenstand på takseringstidspunktet- gjenanskaffelsespris.

Bruksverdi
Omsetningsverdi, antikvarisk verdi affeksjonsverdi kommer ikke til utrykk i denne form for takst. Forsikringstakst må kun benyttes til forsikring.

Salgstakst
Skal gjenspeile en ca. markedsverdi, det vil si hva en tilsvarende vare vil koste i en bruktforretning eller ved auksjon. Her skal gjenstandens forfatning vedrørende slitasje og feil komme til utrykk.

Arvetakst / skiftetakst
Takstmannen skal gi arvingene en nøytral vurdering av gjenstandene, eventuelt veiledning og forslag til deling. Det tas hensyn til gjenstandens forfatning.

Skadetakst
Skal uttrykke kostnadene ved å sette skadet gjenstand tilbake i den stand gjenstanden hadde før skaden inntraff. Reparasjon må ikke forrige verdien.

Registrering
Skal dekke behovet for dokumentasjon ovenfor forsikringsselskapene ved skade/innbrudd i hjemmet. Gjenstandene avbildes og nødvendig data for senere verdiberegning noteres. Dette gir grunnlag for korrekt oppgjør ved et eventuelt senere tap.

Hvorfor bruke en registrert fagmann?

Takst og verdivurdering av gullsmedgjenstander tilbys av stadig flere, ofte med tvilsom kompetanse. Resultatet blir sertifikater, verdivurderinger og takstbrev som ikke holder mål. Denne typen takstbrev får man både i utlandet og i Norge. Ved å bruke en kvalifisert fagperson som takstmann, får du en profesjonell og nøytral vurdering av dine verdigjenstander.

En registrert takstmann vil ha kjentskap til arbeidet/gjenstanden som skal vurderes og kjenne markedet med tanke på hva lignende gjenstander omsettes for. Takserings av gullsmedvarer er ikke lovregulert eller underlagt noen form for offentlig kontroll.

En gullsmed med spesialkunnskaper i taksering og verdifastsettelse er den eneste trygge måten å få korrekt takst av dine smykker og andre gullsmedvarer. I Norges Gullsmedforbund samles fagutdannede takstmenn som har internasjonale kontakter, den riktige utdannelse og er oppdatert på priser.

Frank Helle er vår takstmann og har den riktige kompetansen til å foreta en profesjonell og nøytral vurdering av dine gullsmedgjenstander. Du får et takstbrev stemplet med et nummerert stempel fra Gullsmedforbundet.

Hvordan utføres taksten?
Gjenstander som leveres inn til oss for taksering/verdivurdering blir samvittighetsfullt behandlet og trygt oppbevart. Det kan være behov for rengjøring før arbeidet påbegynnes. Vær oppmerksom på at dette kan endre gjenstandens patina, stener kan få et annet fargespill og til og med endre farge.

Rensing er en betingelse for å kunne taksere den. Videre vil gjenstandene veies, beskrives og beregnes. Stempler blir kontrollert og gull/sølv testes for verdi og kvalitet. I neste steg blir stener identifisert, målt og vektberegnet. Kvaliteten og renhetsgraden på stenene vurderes.

Vi er her for å hjelpe deg.
Har du et takstbrev du er i tvil om er korrekt? Føler du at du ikke har fått riktig oppgjør i en forsikringssak? Lurer du på om du har betalt for mye for et brukt smykke eller en gullsmedgjenstand? Vi kan hjelpe deg med å overprøve andre verdivurderinger.

En profesjonell takstmann skal arbeide i åpenhet. Skulle du lure på om taksten er korrekt, gir vi deg en forklaring på hvordan vi har kommet frem til den oppgitte verdien. Norges Gullsmedforbund kan kontaktes i forbindelse med klagesaker på registrerte medlemmer.

Kontakt oss
Har du spørsmål i forbindelse med takst/verdivurdering? Kontakt vår takstmann Frank Helle på: post@hellesgullogsolv.no